ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

25/11

IT Support

 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 2 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

TEM

IT Support

Η Tem επιθυμεί να απασχολήσει επιθυμεί να απασχολήσει άμεσα άτομο για την θέση του ΙΤ.
Ο υποψήφιος για την θέση θα έχει συμμετοχή στην ανάλυση, ανάπτυξη, συντήρηση και  υποστήριξη εταιρικών εφαρμογών, συστημάτων λογισμικού, και εξοπλισμού, καθώς και στη διαχείριση servers, δικτύου, firewall/security, website και άλλων πληροφοριακών συστημάτων.

Απαραίτητα Προσόντα: 
 

 • Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων MS Windows (2012-2016)
 • Άριστη γνώση και χρήση όλων των εφαρμογών MICROSOFT (word-excel-power point κτλ)
 • Εγκατάσταση και διαχείριση software και hardware, δικτύων, εκτυπωτών
 • Καλή γνώση στη διαχείριση backups, restores, upgrades και στη γενική συντήρηση των servers
 • Καλή γνώση, χρήση Pivot table και ανάλυση στοιχείων

Επιπρόσθετα προσόντα

 • Γνώση MSSQL SERVER, ACTIVE DIRECTORY, Domain Controller, πολιτικές ασφάλειας, C#
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
 • Επαγγελματική ηθική και ακεραιότητα.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει υπό τον έλεγχο και τη διαχείρισή του:

 • Το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τη λειτουργία της εταιρείας.
 • Το υλικό πληροφορικής (hardware).
 • Το τοπικό δίκτυο και την υποστήριξη και συντήρηση αυτού.
 • Την τηλεφωνική υποδομή (VoIP σταθερή/κινητή), τεχνική υποστήριξη και επαφή με παρόχους.
 • Τις υποδομές ελέγχου και ασφάλειας (hardware & software).
 • Την ασφάλεια της δικτυακής παρουσίας των τερματικών και λοιπών συσκευών.
 • Την τεχνική υποστήριξη (εσωτερικά) σε θέματα software/hardware
 • Την παραμετροποίηση εσωτερικών συστημάτων.
 • Την υλοποίηση και εφαρμογή των διαδικασιών που Ασφάλειας της Πληροφορίας, όπως προβλέπεται από το ISO 27001.
 • Στενή συνεργασία με το τμήμα Ποιότητας σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και ακεραιότητας των δεδομένων (έννοιες: PV/PQC Reconciliation, SDV) καθώς και σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης διαδικασιών ISO 9001:2015.
 • Την εσωτερική εκπαίδευση χρηστών σε θέματα χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού.
 • Το IT inventory (software/hardware).
 • Συντήρηση, υποστήριξη online reports, εκπαίδευση χρηστών.
 • Τις διαδικτυακές υποδομές (web sites, domains, hosting, SSL).
 • Επαφή και αξιολόγηση εξωτερικών συνεργατών / προμηθευτών σε τεχνικά θέματα (computer hardware/software).

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Για περισσότερες πληροφορίες :

Tηλ: 218 218 9120

Site: www.temsolutions.gr