ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

07/08

Άτομα για Τηλεφωνική Απασχόληση από το σπίτι

 • Πωλήσεις Λιανικής
 • Εξυπ. Πελατών / Tηλεπωλήσεις
 • Αθήνα

Δημοσιεύθηκε πριν 2 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

Sigmaphone

 Άτομα για Τηλεφωνική Απασχόληση από το σπίτι

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ μόνο με εμπειρία στην τηλεφωνική επικοινωνία με σκοπό την ανάπτυξη πελατολογίου, για τμήματα ενημέρωσης προγραμμάτων Εναλλακτικού Παρόχου ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η εταιρεία SIGMAPHONE ως επισήμως συνεργάτης της PROTERGIΑ  διαθέτει τα πιο ανταγωνιστικά προϊόντα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες και το ποιον Απαιτητικών πελατών, στόχος είναι η σωστή ενημέρωση των πελατών, η εύρυθμη λειτουργία τμήματος πωλήσεων, το θετικό κλίμα ανάμεσα στα άτομα που την απαρτίζουν και η διασφάλιση της αξιοπιστίας των πελατών με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και με την κάλυψη ολοένα και περισσότερων αναγκών σε μία συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Διάθεση για εργασία
 • Ευχέρεια λόγου
 • Συνέπεια

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 • Σταθερός μισθός .
 • Ασφάλιση.
 • Bonus παραγωγικότητας.
 • Πενθήμερη πρωινή απασχόληση.
 • Συνεχείς εκπαίδευση από καταξιωμένα στελέχη  στον τομέα των πωλήσεων.
 • Ευκαιρία επαγγελματικής και οικονομικής εξέλιξης.
 • Πρωινή απασχόληση (4ωρο - 5ωρο - 6ωρο - 8ωρο)
 • Απογευματινή απασχόληση (4ωρο)