ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

Νέα

Άτομα για Τηλεφωνική Απασχόληση από το σπίτι

 • Πωλήσεις Λιανικής
 • Εξυπ. Πελατών / Tηλεπωλήσεις
 • Αθήνα

Δημοσιεύθηκε σήμερα

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

Sigmaphone

 Άτομα για Τηλεφωνική Απασχόληση από το σπίτι

Ζητούνται μόνο άτομα που έχουν  προϋπηρεσία στην τηλεφωνική προώθηση προγραμμάτων από εναλλακτικούς παρόχους  ενέργειας ,με εμπειρία στην τηλεφωνική επικοινωνία με σκοπό την ανάπτυξη πελατολογίου, για τμήματα ενημέρωσης προγραμμάτων Εναλλακτικού Παρόχου ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η εταιρεία SIGMAPHONE ως επισήμως συνεργάτης της PROTERGIΑ  διαθέτει τα πιο ανταγωνιστικά προϊόντα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες και το ποιον Απαιτητικών πελατών, στόχος είναι η σωστή ενημέρωση των πελατών, η εύρυθμη λειτουργία τμήματος πωλήσεων, το θετικό κλίμα ανάμεσα στα άτομα που την απαρτίζουν και η διασφάλιση της αξιοπιστίας των πελατών με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και με την κάλυψη ολοένα και περισσότερων αναγκών σε μία συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Διάθεση για εργασία
 • Ευχέρεια λόγου
 • Συνέπεια

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 • Σταθερός μισθός .
 • Ασφάλιση.
 • Bonus παραγωγικότητας.
 • Πενθήμερη πρωινή απασχόληση.
 • Συνεχείς εκπαίδευση από καταξιωμένα στελέχη  στον τομέα των πωλήσεων.
 • Ευκαιρία επαγγελματικής και οικονομικής εξέλιξης.
 • Πρωινή απασχόληση (4ωρο - 5ωρο - 6ωρο - 8ωρο)
 • Απογευματινή απασχόληση (4ωρο)