ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

14/08

Υπάλληλοι Διαχείρισης Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου (Back Office)

 • Χρηματοοικονομικά
 • Οικονομική διεύθυνση
 • Αθήνα

Δημοσιεύθηκε πριν 7 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΤΕΙ, Πτυχίο ΑΕΙ
 • 1 - 3 έτη προϋπηρεσία

 

Adecco HR

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά τρία (3) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Υπάλληλοι Διαχείρισης Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου (Back Office)

Περιγραφή Θέσης

 • Καταγραφή και ενημέρωση (φυσική και ηλεκτρονική) δανειακών φακέλων
 • Συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών
 • Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των συμβατικών εγγράφων
 • Συστημικός έλεγχος για νομικές εκκρεμότητες

Προφίλ Υποψηφίου

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης ή Νομικών σπουδών  
 • Τουλάχιστον 1 έτος προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office
 • Ικανότητα αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα τήρησης διαδικασιών & προθεσμιών
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον

Παροχές Εταιρείας

 • Σταθερό ωράριο εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ: [Για αποστολή τoυ βιογραφικού σας κάντε κλικ εδώ]

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.