ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

17/05

Business Intelligence (BI) Specialist

 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Κηφισιά
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν άνω του 1 μήνα

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΤΕΙ, Πτυχίο ΑΕΙ
 • 1 - 3 έτη προϋπηρεσία

Κωδικός Θέσης: CIT/1116 BI Specialist

Public

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επενδύει δυναμικά σε Business Intelligence τεχνολογίες και εργαλεία, εστιάζει σε ένα ολοκληρωμένο Customer Experience και αναζητά για τη Διεύθυνση ΙΤ:

Business Intelligence (BI) Specialist

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της βάσης δεδομένων του ΒΙ server, τον ETL μηχανισμό ενημέρωσης του ΒΙ και τη δομή των δεδομένων στο ΒΙ server.

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση εργαλείων μεταφοράς και επεξεργασίας δεδομένων (ETL)
 • Ανάλυση αναγκών για τις αναφορές του οργανισμού
 • Μοντελοποίηση των δεδομένων σε SSAS και Power BI
 • Δημιουργία αναφορών και αναλύσεων σε Power BI
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τις ΒΙ ανάγκες του οργανισμού

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, ή άλλης θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης
 • 2 έτη προϋπηρεσία ως BI Developer σε Microsoft Data Platform με SQL και SQL Server Data Tools (SSDT), SSIS (ή Data factory) και SSAS (ή Azure Analysis services)
 • Άριστη γνώση T-SQL και MDX
 • Γνώση Data warehousing και dimensional modelling (Multi-dimensional ή Tabular models)
 • Ικανότητα ανάλυσης και συντονισμού για την επίλυση προβλημάτων
 • Ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώσεις σχεσιακών και μη βάσεων δεδομένων (Oracle, SQL Server, MongoDB)
 • Γνώσεις σε Cloud τεχνολογίες (Azure, AWS)
 • Γνώσεις Reporting tools (Power BI, Tableau, Qlik)
 • Γνώση σε Programming Languages (PLSQL, R, .NET, Python)
 • Εμπειρία με versioning tools (SVN, GIT)
 • Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση
 • Ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια

Η εταιρεία παρέχει:

 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας  ακολουθώντας το link «Υποβολή Βιογραφικού» προκειμένου να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα στο site του Public.