ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

19/03

CRM & Digital Marketing Specialist (Νέα Κηφισιά)

 • Μάρκετινγκ
 • Κηφισιά
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν άνω του 1 μήνα

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΤΕΙ, Πτυχίο ΑΕΙ
 • 1 - 3 έτη προϋπηρεσία

Κωδικός Θέσης: CMRK/0119 Digital Marketing Sp

Public

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να αναπτύξει με ταλαντούχο CRM & Digital Marketing επαγγελματία τη Διεύθυνση Marketing & E-Commerce και αναζητά για την ομάδα CRM & Digital Marketing:

CRM & Digital Marketing Specialist

Ο κάτοχος της θέσης λαμβάνει ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του e-Marketing plan, στοχεύοντας στην επίτευξη των Digital Marketing KPIs. Προσφέρει προστιθέμενη αξία αξιοποιώντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία Campaigning και Data Management που θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ με ενθουσιασμό πρεσβεύει την καινοτομία στις νέες τεχνολογίες.

Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός performance marketing ενεργειών στα on line μέσα ευθύνης  (Google ads, email marketing, marketing automations, affiliate marketing, Youtube ads, sms, viber messages, push notifications, dynamic content on site κλπ)
 • Hands on παρακολούθηση, βελτιστοποίηση & reporting Digital & CRM Καμπανιών (πχ. Google ads, Youtube ads, other marketing tools κτλ)
 • Απόκτηση, διαχείριση & επεξεργασία δεδομένων με σκοπό το segmentation, τη στοχευμένη επικοινωνία & τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη
 • Ανάλυση των αποτελεσμάτων κάθε ενέργειας και αξιολόγησή τους βάσει στόχων & στρατηγικής
 • Εφαρμογή του συμφωνημένου προϋπολογισμού δαπανών προβολής και διαφήμισης

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Εμπειρία 1-3 έτη σε ανάλογη θέση
 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατεύθυνσης Marketing, e-Commerce ή συναφούς κλάδου
 • Αποδεδειγμένα performance αποτελέσματα σε Google Ads, Email & Mobile Marketing
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες διαχείρισης δεδομένων μέσω BI εργαλείων
 • Customer segmentation με απώτερο σκοπό τη στοχευμένη επικοινωνία & το customer experience
 • Άριστη γνώση Google Ads, YouTube ads, Email Marketing Platform, CRM Platform
 • Πολύ καλή γνώση Google Analytics
 • Δημιουργικότητα και καινοτόμος σκέψη
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εξειδικευμένη πιστοποίηση σε Digital Marketing Diplomas/Courses θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Content Marketing & copywriting skills
 • Εμπειρία σε Marketing Automation platforms
 • Βασικές γνώσεις HTML / HTML5 / CSS
 • Διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ισχυρό ομαδικό πνεύμα
 • Αισθητική και εμπορική αντίληψη
 • Αυτοπαρακίνηση, ενθουσιασμός και πάθος

Η εταιρεία παρέχει:

 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας  ακολουθώντας το link «Υποβολή Βιογραφικού» προκειμένου να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα στο site του Public.