ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

14/09

Picker/ Εργάτης-τρια Αποθήκης (Μαρούσι)

  • Αποθήκη / Logistics
  • Παραγωγή / Διαχ. Ποιότητας
  • Μαρούσι

Δημοσιεύθηκε πριν 11 ημέρες

  • Πλήρης Απασχόληση
  • Απόφοιτος Λυκείου, IEK
  • 1 - 3 έτη προϋπηρεσία

 

Adecco HR

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πολυεθνικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Picker/ Εργάτης-τρια Αποθήκης (Μαρούσι)

Περιγραφή Θέσης

Ο/Η υποψήφιος/α που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση εργασίας θα είναι υπεύθυνος/η για την επιλογή των προϊόντων από τα ράφια της αποθήκης καθώς επίσης για την προετοιμασία και τη συσκευασία της παραγγελίας.

Προφίλ Υποψηφίου

  • Απόφοιτος/η Λυκείου/ΙΕΚ
  • Προϋπηρεσία σε περιβάλλον αποθήκης

Παροχές Εταιρείας

  • Πλήρες πακέτο αποδοχών
  • Κίνητρο και όρεξη για εργασία

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ: [Για αποστολή τoυ βιογραφικού σας κάντε κλικ εδώ]

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.