ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

10/08

Crew Operator

  • Ναυτιλία
  • Αθήνα
  •  

Δημοσιεύθηκε πριν 10 ημέρες

  • Πλήρης Απασχόληση
  • Πτυχίο ΑΕΙ
  • 3 - 5 έτη προϋπηρεσία

 

Shipping company in north Athens seeks to employ a Crew Operator with Bachelor degree preferably in shipping and minimum 3 years experience in the crew department of a shipping company with tankers.

Excellent communication skills, fluency in English, computer literacy, and M.G.A. knowledge will be valued.  

Please send your CV to: [Click here to send your CV]