ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

16/08

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικών Πωλήσεων(Σέρρες)

 • Εξυπ. Πελατών / Tηλεπωλήσεις
 • Σέρρες
 •  

Λήγει αύριο!

 • Πλήρης Απασχόληση
 • 1 - 3 έτη προϋπηρεσία
 •  

Κωδικός Θέσης: FS 61

Figura

Ο ‘Ομιλος Αισθητικής Ιατρικής FIGURA,  αναζητεί κατάλληλους υποψηφίους για την  κάλυψη παρακάτω  θέσης στο καταστήμα   Σερρών  :

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικών Πωλήσεων

(κωδ. θέσης FS 61 )       

Περιγραφή εργασίας

 • Τηλεφωνική ενημέρωση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών

Προφίλ υποψηφίων

 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

Οι υποψήφιοι/ες  που πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση, για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.