ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

06/03

Στέλεχος Λογιστηρίου

 • Οικονομική διεύθυνση
 • Αποθήκη / Logistics
 • Αυλώνα

Δημοσιεύθηκε πριν 2 εβδομάδες

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΤΕΙ, Πτυχίο ΑΕΙ
 • 1 - 3 έτη προϋπηρεσία

 

Canco International Forwarders S.A

H εταιρεία μας, έχοντας περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των διεθνών μεταφορών και αποθηκεύσεων μεταξύ της Ελλάδας και των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, αναπτύσσεται καθημερινά και αναζητεί εργαζόμενο,-η για την στελέχωση του τμήματος Λογιστηρίου.

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Πλήρη γνώση του Λογιστικού κύκλου
 • Επικοινωνία με τράπεζες και προμηθευτές
 • Συμφωνίες πληρωμών πελατών-προμηθευτών
 • Σχηματισμός οικονομικών αναφορών
 • Eγραφές λογιστηρίου
 • Διαχείριση φορολογικών και λογιστικών θεμάτων της επιχείρησης

Επιθυμητά προσόντα:

 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση
 • Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, Ms Office
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Οργάνωση, Μεθοδικότητα, ικανότητα διευθέτησης θεμάτων υπό πίεση

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.