ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

09/03

Εταιρικοί Πωλητές

 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 2 εβδομάδες

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΤΕΙ, Πτυχίο ΑΕΙ
 •  

 

TEM

Η εταιρία TEM στα πλαίσια της δυναμικής της  ανάπτυξής , επιθυμεί να εντάξει  νέους-ες  στην ομάδα Direct Sales:

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

Κύριες αρμοδιότητες του ρόλου αποτελούν η προώθηση υπηρεσιών  τηλεπικοινωνιών και ενέργειας , σε εταιρικούς πελάτες στην ευρύτερη των Αθηνών, καθώς και η παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης με σκοπό την ανάπτυξη του πελατολογίου.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προσανατολισμός στο στόχο και το αποτέλεσμα
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου
 • Άνεση στη χρήση Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους
 • Πτυχίο ΙΕΚ ή ισότιμης σχολής
 • Μεταφορικό μέσο

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο TEI / AEI
 • Γνώση του κλάδου τηλεπικοινωνιών

Η Εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (με όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις).
 • Έξοδα μετακίνησης, κινητό τηλέφωνο και laptop ή tablet
 • Απολύτως εφικτοί στόχοι και bonus
 • Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση από ικανά στελέχη
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Εύκολη πρόσβαση (πλησίον μετρό Αλίμου)
   

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια