ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

21/12

Λογιστής(Ρουμανία)

 • Οικονομική διεύθυνση
 • Ρουμανία
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 1 μήνα

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • 1 - 3 έτη προϋπηρεσία

 

Jumbo

Στα πλαίσια της στρατηγικής μας επέκτασης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ζητάμε δυναμικά κι υπεύθυνα άτομα για την κάλυψη της θέσης:

Λογιστή - Ρουμανία

Σε αυτή τη θέση θα είσαι υπεύθυνος/νη για την:

 • Συμμετοχή στην προετοιμασία οικονομικων καταστάσεων
 • Συγκέντρωση, τον έλεγχο και την τεκμηρίωση των οικονομικών συναλλαγών μέσω σχετικών καταχωρήσεων
 • Εξέταση κι επεξεργασία τιμολογίων και πληρωμών
 • Συμμετοχή στην εγκατάσταση, τροποποίηση, τεκμηρίωση και συντονισμό εφαρμογής των λογιστικών συστημάτων και διαδικασιών ελέγχου
 • Προσδιορισμό κατάλληλου χειρισμού των χρηματοοικονομικών συναλλαγών κι εγκρίσεων εντός καθορισμένων ορίων
 • Προετοιμασία προϋπολογισμών και χρηματοοικονομικών αναφορών
 • Συνταξη κι υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων

Εάν διαθέτεις:

 • Εμπειρία σε λογιστήριο στην Ελλάδα ή/και στη Ρουμανία
 • Πτυχίο στα χρηματοοικονομικά ή/και στην λογιστική
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής & της Ρουμάνικης γλώσσας
 • Καλή γνώση (επιπέδου Lower) της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολυ καλό χειρισμό Η/Υ (ecdl)
 • Δυναμικότητα, υπευθυνότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας
 • Ικανότητα σύνθετης κι αναλυτικής σκέψης

Εμείς σου προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας
 • Συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Θα χάρουμε να λάβουμε το βιογραφικό σου σημείωμα στο [Για αποστολή τoυ βιογραφικού σας κάντε κλικ εδώ]