ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

19/12

Μηχανικός Σύνταξης Documentation – Διασφάλισης Ποιότητας

 • Βιομηχανία / Κατασκευές
 • Ασπρόπυργος
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 1 μήνα

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • 1 - 3 έτη προϋπηρεσία

 

Inox Style

Η Inox Style - Kyriakou, δραστηριοποιείται στο χώρο των ανοξείδωτων κατασκευών από το 1978, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη βιομηχανία Φαρμάκων / Καλλυντικών / Τροφίμων.

Η Inox Style - Kyriakou, αναζητά για το εργοστάσιο της, στην περιοχή του Ασπροπύργου, Μηχανικό Σύνταξης Documentation - Διασφάλισης Ποιότητας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

 • Σύνταξη τεχνικών φυλλαδίων κατασκευών (Manuals, οδηγίες συντήρησης εξοπλισμών  κτλ).
 • Δημιουργία και εκτέλεση πρωτοκόλλων Installation Qualification (IQ) / Operation Qualification (OQ).
 • Σύνταξη και τήρηση Documentation δοκιμών και λοιπών εσωτερικών διαδικασιών.
 • Δημιουργία και οργάνωση τεχνικών φακέλων.
 • Υποστηρικτικός σχεδιασμός κατασκευών με την χρήση Autocad 2D.
 • Συμμετοχή στην ομάδα έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων.
 • Μελέτη νέων κανονισμών και οδηγιών.
 • Διεξαγωγή έρευνας αγοράς.
 • Επικοινωνία με πελάτες / προμηθευτές.
 • Υποστήριξη του τμήματος Πωλήσεων με τεχνικές οδηγίες, τεχνικές πληροφορίες και σχέδια.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος ΑΕΙ / ΑΤΕΙ, Μηχανολόγος Μηχανικός ή αντίστοιχου αντικειμένου.
 • Άριστη γνώση AutoCAD.
 • Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη Χρήση Η/Υ (Word, Excel, Email, Internet).
 • Απαραίτητη η κατοχή μεταφορικού μέσου για τη μετάβαση στο χώρο εργασίας.
 • Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη η επαγγελματική εμπειρία σε βιομηχανία ή μηχανουργείο.
 • Επαγγελματική συνέπεια, οργάνωση και μεθοδικότητα.
 • Ευγενική και δυναμική προσωπικότητα.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Πλήρης Απασχόληση.
 • Σταθερός Μηνιαίος Μισθός και ασφάλεια ΙΚΑ.