ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

20/12

Ecommerce & Digital Marketing Manager

 • Μάρκετινγκ
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 1 μήνα

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • 5 - 7 έτη προϋπηρεσία

 

Όμιλος Κωνσταντίνου

Ο όμιλος Κωνσταντίνου (www.constantinougroup.eu/el) ζητάει

ECOMMERCE & DIGITAL MARKETING MANAGER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:

 • Διαχείριση E-shop
 • Σχεδίαση, διαχείριση και ενημέρωση της εταιρικής ιστοσελίδας
 • Διαχείριση του εταιρικού προφίλ και της παρουσίασης στα Social Media
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη της online εταιρικής στρατηγικής
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση διαφημιστικής προβολής online
 • Marketing μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Έρευνα αγοράς, παρακολούθηση και ανάλυση του ανταγωνισμού
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στο Digital Marketing
 • Σπουδές στο Digital Marketing
 • Άριστη χρήση των Social Media
 • Άριστη γνώση και χρήση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ και των προγραμμάτων Illustrator και Adobe Photo Shop
 • Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού ενεργειών
 • Αποτελεσματικότητα σε συνθήκες πίεσης
 • Επικοινωνιακή ικανότητα, δέσμευση και εχεμύθεια

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [Για αποστολή τoυ βιογραφικού σας κάντε κλικ εδώ]

Επιθυμητή πρόσφατη φωτογραφία.