ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

09/11

Διακοσμητής-τρια (Θεσσαλονίκη)

 • Δημιουργικό Τμήμα
 • Προωθητές / Merchandisers
 • Θεσσαλονίκη

Δημοσιεύθηκε πριν 1 μήνα

 • Πλήρης Απασχόληση
 • IEK, Πτυχίο ΤΕΙ
 • 3 - 5 έτη προϋπηρεσία

 

BSB

Η εταιρεία LYNNE μέλος του ομίλου B&F, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης και στελέχωσής της, αναζητά υποψήφιο να ενταχθεί στην ομάδα Διακοσμητών της εταιρείας, που αναλαμβάνουν το Visual Merchandising των ρούχων καθώς και την διαμόρφωση των βιτρινών, στα καταστήματα του ομίλου στην Θεσσαλονίκη.

Απαιτήσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να πληρούν της παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Ηλικία 25-34
 • Κάτοικοι Θεσσαλονίκης 
 • Απόφοιτοι ανάλογης σχολής
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε εταιρεία ένδυσης
 • Δυνατότητα συχνών ταξιδιών
 • Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας