ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

03/01

Business Intelligence Consultants (Θεσσαλονίκη)

 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Θεσσαλονίκη
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 2 εβδομάδες

 • Πλήρης Απασχόληση
 • IEK, Πτυχίο ΤΕΙ
 • 3 - 5 έτη προϋπηρεσία

Κωδικός Θέσης: BICONS

TARGIT

 Η TARGIT Ελλάδος αναζητά Business Intelligence Consultants για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη.

Ο/Η συνεργάτης-ιδα θα ασχοληθεί με τα παρακάτω:

 • Ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών πελατών
 • Συνεργασία με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες για καθορισμό αναγκών σε πληροφοριακά συστήματα
 • Υλοποίηση έργων Databases, Data warehouses και λύσεων ΒΙ
 • Εκπαίδευση πελατών σε λύσεις BI, κανόνες δημιουργίας data warehousing, κλπ.
 • Συνεργασία με το τμήμα Πωλήσεων για νέες ευκαιρίες
 • Συνεισφορά στη συνολική ανάπτυξη της επιχείρησης
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις/ παρουσιάσεις με πελάτες
 • Διεξαγωγή σε διαδικασίες RFP
 • Προετοιμασία αναγκαίων εγγράφων
 • Επίβλεψη συστημάτων και λειτουργικότητάς τους, μετά την υλοποίηση στους πελάτες

Απαραίτητα Προσόντα

 • 5 έτη προϋπηρεσία σε Microsoft SQL Server & Analysis Services
 • 3 έτη προϋπηρεσία σε Integration Services ή παρόμοια εργαλεία ETL
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε SQL θέματα database, όπως: performance tuning, partitioning, data warehousing, server maintenance
 • Κατανόηση της αρχιτεκτονικής OLAP database/cubes, Normalization & Data mining, MD
 • Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα (σε Ελληνικά και Αγγλικά)
 • Προθυμία για επαγγελματικά ταξίδια

Πρόσθετα προσόντα

 • 3 έτη προϋπηρεσία σε Reporting Services
 • Εμπειρία σε SharePoint, Performance Point, Excel Services, PowerPivot and Power View
 • Πτυχία με κατεύθυνση Business ή Στατιστική

Η εταιρεία προσφέρει

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Κινητό τηλέφωνο
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο email [Για αποστολή τoυ βιογραφικού σας κάντε κλικ εδώ] με κωδικό θέσης BICONS.