ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

13/11

Πολιτικοί Μηχανικοί

 • Βιομηχανία / Κατασκευές
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 6 ημέρες

 • Συνεργάτης
 • Πτυχίο ΤΕΙ, Πτυχίο ΑΕΙ
 • 1 - 3 έτη προϋπηρεσία

 

Γενική ΕΞ.ΥΠ.Π Προστασία Α.Ε.

Η Γενική Εξυππ, η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και υγείας, επιθυμεί συνεργασία με Πολιτικούς Μηχανικούς, ως εξωτερικούς συνεργάτες, για κάλυψη θέσεων Τεχνικού Ασφάλειας και Συντονιστή Ασφάλειας σε τεχνικά έργα σε όλη την Ελλάδα. Η απασχόληση αφορά ενδιαφερόμενους ελεύθερους επαγγελματίες για κάλυψη ωρών σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων ή κάλυψη θέσεων πλήρους απασχόλησης ανά έργο.

Προφίλ Μηχανικού

 • Γνώση του αντικειμένου της υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • Εμπειρία ως Τεχνικοί Ασφάλειας και Συντονιστές Ασφάλειας σε εργοτάξια
 • Εργοταξιακή εμπειρία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Ευελιξία μετακινήσεων

Προσφέρουμε: 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές διεύρυνσης συνεργασίας

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

E-mail: [Για αποστολή τoυ βιογραφικού σας κάντε κλικ εδώ]

Tηλ: 211-1882812