ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

03/01

Full Stack ASP.NΕΤ Developer (Αθήνα)

 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 2 εβδομάδες

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΤΕΙ, Πτυχίο ΑΕΙ
 • 3 - 5 έτη προϋπηρεσία

Κωδικός Θέσης: NETDEV

BinaryTree

Η BinaryTree, ζητά να καλύψει την κάτωθι θέση:

Full Stack ASP.NΕΤ Developer

Ο/Η συνεργάτης-ιδα θα έχει έχει ενεργό ρόλο σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης και συντήρησης ενός multi-client web platform, όπως:

 • Ανάλυση των αναγκών
 • Σχεδίαση & Ανάπτυξη κώδικα (OOP Design Patterns) και αντίστοιχου DB Schema
 • Code Review
 • Automated Deployment (CI)

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο TEI/ΑΕΙ στην Πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο
 • Ελάχιστη εμπειρία 3 ετών στην ανάπτυξη εφαρμογών σε Microsoft ASP.ΝΕΤ (C#, MVC, WEB API, WCF, RESTful web services)
 • Άριστη γνώση Javascript, jQuery & Knockout.js/Angular.js ή παρόμοια frameworks
 • Πολύ καλή γνώση SQL (MS SQL)
 • Γνώσεις σε Object Oriented ανάλυση & σχεδιασμό

Προσόντα που θα εκτιμηθούν:

 • Εμπειρία σε ανάπτυξη SPA Web Εφαρμογών
 • Εμπειρία σε βάση δεδομένων PostgreSQL
 • Γνώση CSS3, responsive web design, bootstrap & custom css.
 • Εμπειρία σε ORMs, Entity Framework, Nhibernate, Dapper.
 • Εμπειρία σε ASP.NET Web Forms
 • Εμπειρία σε εργαλεία/διαδικασίες Automated Deployment-CI
 • Γνώσεις επάνω στο UX (Best Practices)

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Κινητό τηλέφωνο
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο email [Για αποστολή τoυ βιογραφικού σας κάντε κλικ εδώ] με κωδικό θέσης NETDEV