ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

09/01

Στέλεχος για το Τμήμα Ασφαλειών

 • Ασφάλειες / Real Estate
 • Αττική, Κρήτη
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 12 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΤΕΙ, Πτυχίο ΑΕΙ
 • 15+ έτη προϋπηρεσία

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, με δυναμική παρουσία στην Ελληνική αγορά και δίκτυο καταστημάτων στην Κρήτη και την Αττική, επιθυμεί να προσλάβει στα Χανιά στέλεχος για την ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών της:

Απαραίτητα προσόντα:

 • 15ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων
 • Πτυχίο ΑΕΙ/TEI
 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και συνεργασίας σε ομάδες για την επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επαγγελματική πιστοποίηση ασφαλιστικών σπουδών θα θεωρηθεί σημαντικό επιπλέον προσόν.

Η Τράπεζα προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας, ικανοποιητική αμοιβή και bonus επίτευξης στόχων.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα, σημειώνοντας τον κωδικό θέσης BA/12.16, στο e-mail: [Για αποστολή τoυ βιογραφικού σας κάντε κλικ εδώ]

Oι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.